Velkommen til Barnehageportalen i Fredrikstad kommune!


Ny søknad om plass i barnehage
For å legge inn ny søknad om plass velger du "Søk barnehageplass her" i menyen over.
DU SKAL IKKE VÆRE INNLOGGET NÅR DET SØKES OM NY BARNEHAGEPLASS,
men du må ha mobilnummer, fødselsnummer eller D-nummer. Du bør også oppgi e-postadresse, dersom du har dette
Ved søknad om bytte av barnehage, må ny søknad registreres.
Tar du imot ny plass, vil eksisterende tilbud bli slettet.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om ny type plass

Oversikt over alle barnehager i Fredrikstad kommune