Velkommen til Barnehageportalen i Fredrikstad kommune!


Ny søknad om plass i barnehage
For å legge inn ny søknad om plass velger du "Søk barnehageplass her" i menyen over.
DU SKAL IKKE VÆRE INNLOGGET NÅR DET SØKES OM NY BARNEHAGEPLASS,
men du må ha mobilnummer, fødselsnummer eller D-nummer. Du bør også oppgi e-postadresse, dersom du har dette. Har du en søknad fra før må du logge deg inn og endre, eller kontakte barnehageetate.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Endre søknad
For å endre/slette eksisterende søknad må du være pålogget.
Det er ikke mulig å endre eksisterende søknad i tiden 2. mars til 30. april.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være pålogget.

Endre/si opp eksisterende plass
For å si opp eksisterende plass må du være pålogget.
Ved søknad om bytte av barnehage, må ny søknad registreres.

Oversikt over alle barnehager i Fredrikstad kommune